Czytacze

Ustne i pisemne przekłady w biurze tłumaczeń

tłumaczenieZnaczenie mowy w życiu codziennym jest ogromne. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ stanowi ona nieodłączny element socjalizacji. Bez niej komunikacja międzyludzka nie istnieje. Mowa jest pierwotna w stosunku do pisma, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. To ono dało początek naszej cywilizacji, ale gdyby nie zdolność do ustnego porozumiewania się, nie byłoby potrzeby przekazu i tym samym pismo w ogóle nie zostałoby wynalezione. Komunikacja jest fundamentalnym elementem naszego życia. Jest obecna we wszelkich aspektach naszej egzystencji. Człowiek jest bowiem istota społeczną nastawiona na porozumienie. To, w jaki sposób komunikujemy się z innymi ludźmi ma znaczenie wtórne. Najważniejsza jest bowiem sama mowa, czy to ciała, gestów czy komunikacja werbalna. Jest tak głęboko zakorzeniona w procesach socjalizacji, że nie zauważamy jej. Zwracają na nią uwagę lingwiści i filolodzy oraz filozofowie, kulturoznawcy, psycholodzy i socjolodzy. Badacze tych dziedzin myślą o jej znaczeniu oraz o procesach jej przyswajania. Zastanawiają się, czy jest możliwe życie bez niej oraz czy uczymy się jej refleksyjnie czy bezrefleksyjnie.

Opanowanie ojczystego języka jest proste i odbywa się we wczesnym wieku dziecięcym. Uczymy się mowy bardzo szybko słuchając innych. Ten proces jest bezrefleksyjny i mimo wyjątków, przebiega automatycznie. Natomiast, kiedy uczymy się obcego języka w wieku szkolnym lub później, starając się opanować reguły gramatyczne, pisownię oraz fonetykę, robimy to świadomie. Uczymy się poszczególnych zasad korzystając z metajęzyka, który jest częścią naszej mowy ojczystej. To on pozwala nam zrozumieć różnice między nasza mową, a obcą.

Powodów, dla których decydujemy się na naukę dodatkowego języka jest cała masa. Zwykle pierwszym impulsem jest wyjazd, czy to służbowy czy turystyczny do danego kraju. Studenci decydują się na poszczególne kierunki filologiczne ze względu na zainteresowanie kultura poszczególnych miejsc i grup. Zdarza się również, że powodów jest więcej. Nauka języka angielskiego jest już oczywistością. W każdej szkole prowadzone są zajęcia, dzięki którym przyswajamy reguły gramatyczne oraz słownictwo angielskie. Język ten jest współcześnie oficjalnym językiem w komunikacji międzynarodowej. Nacisk na jego naukę położono w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to doszło po raz pierwszy do globalnego przepływu informacji. Dawniej obcą mową posługiwała się w Polsce jedynie elita, zatrudniając dla swoich dzieci nauczyciela francuskiego. Później językiem dodatkowym w szkołach był język naszych sąsiadów, czyli niemiecki i rosyjski. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że znajomość angielskiego jest minimum wymagań, jakie trzeba spełniać w poszukiwaniu pracy. Młodsze pokolenia przyswajają język angielski bardzo wcześnie. Starsze natomiast, zwykle zwracają się o pomoc do odpowiednio wykwalifikowanych osób.

Przekładem ustnym i pisemnym zajmuje się biuro tłumaczeń. Dzięki niemu możemy bardzo szybko uzyskać tłumaczenie każdego tekstu, czy to na potrzeby naszej firmy czy też prywatne. Biuro tłumaczeń zajmuje się przekładem standardowym, dowolnej treści oraz tłumaczeniem specjalistycznego słownictwa dla danej branży lub dziedziny naukowej. Oprócz tego, zwykle zatrudnia tłumacza przysięgłego, który dokonuje przekładu wszelkich dokumentów, takich jak certyfikat, zaświadczenie, dyplom, akt urodzenia, ślubu i inny, a także pisma wagi państwowej. Może tym samym poświadczyć je specjalna pieczątką. Proces ten podobny jest do świadczenia notarialnego. Tłumacz przysięgły posiada bowiem odpowiednie kompetencje, które pozwalają mu zaświadczyć zgodność danego tłumaczeni z oryginałem. 

Biuro tłumaczeń zatrudnia tłumaczy wykwalifikowanych w danej dziedzinie. Tłumaczenia ustne i pisemne różnią się bowiem od siebie i wymagają innych predyspozycji od konkretnej osoby. Tłumaczenia ustne dzielimy na symultaniczne, konsekutywne oraz liasion i a vista. Przekład symultaniczny jest najtrudniejszy. Wymaga maksymalnego skupienia uwagi oraz zdolności do wykonywania kilku czynności jednocześnie. Polega on na tym, że tłumacz w tym samym czasie słucha treści w danym języku, tłumaczy ją oraz wygłasza w języku docelowym. Ta czynność jest bardzo wymagająca i tłumacz musi być bardzo szybki oraz odporny na stres. Przekład ten dokonywany jest w czasie rzeczywistym i nie ma tu ani chwili na skorzystanie z literatury pomocniczej, na przykład słownika. Tylko zaawansowany, profesjonalny tłumacz podejmuje się tego typu przekładu. Nieco prostszym sposobem tłumaczenia jest przekład konsekutywny, który polega na wygłaszaniu treści w języku docelowym w momencie, kiedy mówca robi przerwę w wypowiedzi. Tłumacz sporządza podczas przemówienia notatki i udostępnia przetłumaczone treści kluczowe wybiórczo.  Przekład liasion odbywa się z kolei po każdym zdaniu mówcy. Jest prostszy, ponieważ ten, kto wygłasza pierwotny tekst robi pauzy. Treść jest podzielona na partie, które o wiele prościej jest przetłumaczyć niż cały tekst. A vista to sposób przekładu wykorzystywany najczęściej na salach sądowych. Tłumacz w tym przypadku zapoznaje się z treścią utrwaloną na piśmie i wygłasza tekst w języku docelowym ustnie.

biurowePrzekład pisemny jest dużo mniej wymagający, ponieważ jest wykonywany na zlecenie. Biuro tłumaczeń dokonujące tego przekładu udostępnia przetłumaczony tekst w ustalonym ze zleceniodawcą terminie. W tym przypadku tłumacz może skorzystać ze słownika lub literatury specjalistycznej, na przykład w przypadku tłumacze technicznych czy przysięgłych. Przekładem pisemnym zajmuje się każde biuro tłumaczeń. Jeśli chodzi o potwierdzenie pieczęcią zgodności tłumaczenia z oryginałem, musimy wcześniej zapytać czy określona jednostka posiada odpowiednie kwalifikacje, które pozwalają jej wystawić tego typu zaświadczenie.

Tak czy inaczej, biuro tłumaczeń jest ważną instytucją. Mimo naszej poszerzonej znajomości języka angielskiego, wciąż korzystamy z tego typu usług w przypadku, gdy potrzebujemy profesjonalnego i wolnego od błędów przekładu również w innych językach, takich jak francuski, włoski czy chiński.